وبگاه شخصی تقي طبرسا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: تقي
نام خانوادگي: طبرسا
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: tabarsa@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1389 تاکنون   تخصص اصلی


استاد


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
فراورده های چند سازه چوب
  بازديد : 23384
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان